Edit Content

Контакти

Социални мрежи

Екип на проекта

За нас

Концепция и цели

Алумни клуб

Настоящият сайт на Алумни клуб на специалността “Славянска филология” е изготвен по проект “Славянска филология: създаване на алумни клуб и изследване на професионалната реализация на завършилите в периода 2017–2022 г.”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

В условията на редица предизвикателства пред висшите учебни заведения и хуманитарните дисциплини проучването на реализацията на абсолвентите на специалността „Славянска филология“ позволява да се проучат тенденциите и перспективите пред славистиката, както и да се изградят професионални връзки сред нейните възпитаници.

Запознайте се с нас

Нашият екип

Ръководител на проекта

гл. ас. д-р Кристиян Янев

Преподавател по история на полската и славянските литератури

Член на проекта

гл. ас. д-р Тиха Георгиева

Преподавател по история на чешката и словашката литература

Член на проекта

гл. ас. д-р Владимир Колев

Преподавател по история на украинската и славянските литератури

Член на проекта

хон. ас. Недялко Желев

Докторант по история на славянските литератури

Член на проекта

Ана Стойкова

Студент по Славянска филология с профил чешки език и литература

Член на проекта

Алекс Петков

Студент по Славянска филология с профил чешки език и литература

Създаваме общност за студентите слависти

Нашата цел

Да създадем алумни общност, която да свързва завършилите абсолвенти на специалността “Славянска филология”.

Нашата мисия

Да поддържаме висока осведомеността за професионалната реализация и възможностите пред завършилите специалността.