Edit Content

Контакти

Социални мрежи

Алумни през обектива

Галерия

Разгледайте нашите

Кадри от събития, свързани със специалността

Първа алумни среща

Среща между настоящи студенти и абсолвенти на специалността “Славянска филология”. Нашите завършили колеги споделиха професионалния си опит и отговориха на въпросите на настоящите студенти.

Кръгла маса

Кръгла маса

Кръгла маса, посветена на ползите от и перспективите пред Алумни клуба на специалност “Славянска филология”. Дискусия за предизвикателствата при реализирането на кадрите на специалността.

Перспективи пред славистиката

Перспективи пред славистиката

Участие на екипа на Международната научна конференция “Паисиеви четения 2023. 50 години филология”, секция “45 години славистика в Пловдивския университет”.

Летен семинар 2023

Летен семинар

Юбилейно честване по случай
60-годишнината на Летния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти.

Дипломиране на випуск 2022

Нашите абсолвенти от випуск 2022

Кадри от дипломирането на випуск 2022, специалност “Славянска филология” към Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”.

Коледно тържество 2022

Коледно тържество

Кадри от Коледното тържество на специалност “Славянска филология” от академичната година 2022/2023.