Edit Content

Контакти

Социални мрежи

Факултет по славянски филологии

Алумни
Клуб

Общност на завършилите специалността “Славянска филология” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Общност

Изграждане на контакти и споделяне на опит от следдипломната реализация на абсолвентите на специалността

Комуникация

Продуктивен диалог и улеснена връзка между висшето образование и работодателите

Обратна връзка

Обмен на информация между алумни членове: за работодатели и условия на пазара на труда

Специалност

Славянска филология

Специалността “Славянска филология” във ФСлФ съществува от самото основаване на Софийския университет през 1888 г., а съвременната си форма специалността придобива през 1953 г.

0

години академични традиции

0

специализирани профила

Поглед към следването

Гледайте интервюта с част от нашите абсолвенти и научете за опита, който са натрупали по време на тяхното следване.

Завършилите слависти

Кариерна реализация

“Славянска филология” дава широка професионална подготовка с множество възможности за реализация и гъвкавост спрямо динамичната съвременна работна среда.

Завършилите колеги се реализират в следните сфери:

Аутсорсинг
31%
Преподаватели в университети и училища
23%
Превод и легализация
11%
IT
10%
Медии
5%
Туризъм
4%

Присъединете се към

Алумни общността на славистите на СУ

В Алумни клуба може да потърсите контакти на Ваши колеги, с които сте изгубили връзка, и такива, които следват своето професионално развитие в същата посока, в която и Вие. Или напротив – такива, които са насочили своите интереси в друго направление, но с които пред Вас може да се отвори различна възможност за партньорство.

Алумни клубът позволява да:

Александра Александрова
Александра Александрова

Заместник-кмет на Столична община - район "Банкя"

„Славянска филология“ е едновременно фундаментална и модерна специалност, която предоставя уникалната възможност студентът да получи задълбочени познания по съответните славянски езици и литератури. „Славянска филология“ е гаранция за успешно адаптиране към практическите изисквания на пазара на труда в най-различни сектори – от обществения до корпоративния.

Иван П. Петров
Иван П. Петров

Преподавател във Виенския университет, Австрия

Специалността „Славянска филология“ е едно от малкото места, където езиците се усвояват както в дълбочината на практическото, така и в особено важното им теоретично познаване, история, културен и литературен контекст. Пиршество за всеки гладуващ за знание, в цялата му вдъхновяваща широта и насищаща тежест.

Симона Кръчмарова
Симона Кръчмарова

Преводач в посолство на Република Хърватия

Владеeнето на славянски езици дава възможност за работа в редица европейски институции. Благодарение на това, че завърших специалността "Славянска филология" и се възползвах от програмата за студентска мобилност "Еразъм" и много други стипендии за специализации в Загреб, в момента работя в Посолството на Република Хърватия в Република България като преводач и отговарям за публичната и културната дипломация.