Edit Content

Контакти

Социални мрежи

кариерни възможности

Реализация

провеждане на допитване

Нашето проучване

Разгледайте нашето проучване сред завършилите специалността “Славянска филология”. Изготвихме анализ на сферите на заетост и кариерните перспективи, които се откриват пред нашите абсолвенти.

Статистическото проучване на реализацията обхваща 65 абсолвенти към 01.11.2023 г., попълнили онлайн запитване, засягащо:

Статистически данни

Резултати

Искате да научите още?

Присъединете се към алумни общността

Възползвайте се от възможностите за обмен на информация и изграждане на контакти в алумни общността на специалност “Славянска филология” към Факултета по славянски филологии.

0 +

Анкетирани абсолвенти

0 +

Анкетирани випуска

0 +

Сфери на реализация

Професионална реализация на абсолвентите

Перспективи и сфери на труда

Аутсорсинг

31,3 % от включилите се в допитването абсолвенти

Образование

23,7 % от включилите се в допитването абсолвенти

Превод и легализация

11,8 % от включилите се в допитването абсолвенти

Медии

5 % от включилите се в допитването абсолвенти

IT

10,1 % от включилите се в допитването колеги абсолвенти

Туризъм

4,2 % от включилите се в допитването колеги абсолвенти

Уточнение

Посочени са професиите с най-голям пропорционален дял в допитването. Освен тях има отделни сфери на труда (като логистика, държавна администрация и дипломация), в които са намерили реализация отделни колеги. Някои от абсолвентите на специалността са посочили повече от една сфера на труда, което оказва влияние и върху процентното измерение в статистиката.